Zarząd

Prezes Spółdzielni - mgr Katarzyna Wójcikowska