Struktura

Zebranie Przedstawicieli

Rada Nadzorcza

Prezes Spółdzielni

 1. Sekretariat, Stanowisko ds. BHP i Ppoż.
 2. Dział Kadr
 3. Dział Handlowy
  • placówki detaliczne
 4. Dział Administracyjno-Techniczny
  • administracja SDH „Trzy Korony”
  • pracownicy techniczni
 5. Główny Księgowy – Pełnomocnik Zarządu
 6. Z-ca Głównego Księgowego – pełnomocnik Zarządu
  • Dział księgowości i Finansów
 7. Piekarnia