Historia

Początki ruchu spółdzielczego sięgają schyłku XIX wieku. W Pabianicach funkcjonowały wówczas
tzw. „spółki za piecem”, a w miarę wzrostu posiadanych funduszy zakładano spółki komandytowe, dysponujące własnymi sklepami.

W 1907r., z inicjatywy Stanisława Wojciechowskiego - pioniera spółdzielczości i późniejszego Prezydenta Rzeczypospolitej, powstaje w Pabianicach Stowarzyszenie Spożywców „Społem”.
Liczy wówczas 779 członków, posiada 7 sklepów oraz 1 składnicę.

W 1914r. „Społem” liczyło już 1500 członków, prowadziło 13 sklepów spożywczych
i 1 sklep z naczyniami kuchennymi.

W okresie międzywojennym pozycja „Społem” była stabilna, zwiększał się stan posiadania oraz liczba członków. Na dzień 31.12.1938r. Spółdzielnia zrzeszała 4000 członków, prowadziła sprzedaż w 28 sklepach, piekarnię mechaniczną, masarnię mechaniczną, palarnię kawy, ciastkarnię, wędzarnię śledzi
oraz skład materiałów opałowych.

II wojna światowa całkowicie zniszczyła dorobek Spółdzielni. Po jej zakończeniu przystąpiono do odbudowy gospodarczej, dzięki czemu w 1946r. funkcjonowały już 33 sklepy spożywcze i przemysłowe, masarnia, piekarnia, kaszarnia oraz skład materiałów opałowych.

Lata 1951-1955 to czas reorganizacji polskiego handlu. Wszystkie sklepy mięsne i wiele innej branży, piekarnie, składy węgla, skład hurtowy, wytwórnię wód gazowanych oraz zakłady żywienia zbiorowego Spółdzielnia przekazała na rzecz Miejskiego Handlu Detalicznego.

W roku 1975, w efekcie koncentracji spółdzielni, pabianicka spółdzielnia spożywców przystąpiła do WSS w Łodzi, funkcjonując jako jej Oddział. Począwszy od 1976r. Oddział „Społem” w Pabianicach staje się znaczącą jednostką handlową w mieście. Rok później w jego posiadaniu są 134 sklepy i 12 kiosków przyzakładowych.

Lata 1982 – 1989 to okres reformy gospodarczej. W wyniku urynkowienia handlu i gastronomii, podobnie jak wiele innych spółdzielni spożywców, utraciliśmy część placówek handlowych oraz punktów gastronomicznych i usługowych.

Od 1 lipca 1990r. „Społem” PSS w Pabianicach funkcjonuje jako samodzielny podmiot.
Dzięki reorganizacji odzyskaliśmy SDH „Trzy Korony”, 2 piekarnie, masarnię i wytwórnię wód gazowanych.

Z końcem 1991r. zaprzestaliśmy prowadzenia działalności gastronomicznej i masarskiej.
W 1993r. zatrzymano produkcję Wytwórni Wód Gazowanych. Nasza sieć handlowa zmniejszyła się o połowę. W kolejnych latach pozycja wszystkich spółdzielni stawała się bardziej stabilna. Ukazała się ustawa
o waloryzacji udziałów członkowskich oraz długo oczekiwana nowelizacja Prawa spółdzielczego.

W roku 2017 świętowaliśmy 110 rocznicę istnienia naszej Spółdzielni. Uroczyste obchody trwały cały rok. Zwieńczeniem jubileuszu była uroczysta gala, w której oprócz zaproszonych gości uczestniczyła niemal cała załoga Spółdzielni. Wielu pracowników otrzymało odznaczenia „Zasłużony dla „Społem” oraz „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego”. Sztandar Spółdzielni uhonorowano odznaką „Zasłużony dla Spółdzielczości”.

Obecnie prowadzimy działalność handlową w 10 sklepach ogólnospożywczych z kącikową sprzedażą artykułów przemysłowych, Spółdzielczym Domu Handlowym „Trzy Korony” z samoobsługowym stoiskiem ogólnospożywczym z działem artykułów przemysłowych oraz stoiskiem z tradycyjną formą sprzedaży mięsa, wędlin, nabiału, ryb mrożonych i przetworów rybnych oraz działalność produkcyjną w 1 piekarni.

Ważnym filarem naszej Spółdzielni są również świadczone usługi w zakresie najmów i dzierżaw.

Zgodnie z ideą założycieli stawiamy na tradycję i jakość. Niezmiennie troszczymy się o zachowanie wysokiej jakości oferowanych produktów i usług.

Pomimo wielu trudności i silnej konkurencji Spółdzielnia utrzymuje dobrą kondycję. Nie byłoby to możliwe gdyby nie zaangażowanie pracowników i członków Spółdzielni.

Na koniec 2020r. Spółdzielnia zatrudnia 162 pracowników, zrzesza 257 członków (pracowników oraz osoby niebędące pracownikami Spółdzielni).